Dialect: "Liflafjus"

Door Slapstick op maandag 13 februari 2012 00:03 - Reacties (11)
Categorie: De Haboër, Views: 4.101

Tis sôaterdagsmiddags en kzut al in dun teil, normôal gebeurt tat noojt zoow vrog, mer noew hen wun un goejun reejduh. Wun gôan uut eejtuh mit zun alluh. Dat hewwe anneboojun ukkreeguh umtak allus un goejun kennus iets eholluppuh hat, wôar oftak gien geald veur wouw hen en noew hettie ons un eejtusbon uggeevuh. kgooj dur nog mer us wat ekrstrôa sjampow teegunnan en buddenk me wat offuk strakjus us zal busstelluh. Khet niej al te veul genoomuh vandôag dan hejje meer trek hè. Tzal best un hille grootun dikkun biefstuk wörre schat ik zoow.

Khet immiduls dun bestun mansjërstursun böks an en de neejun klompuh veur dun dag guttovurt en de rest is ok al klôar dus we kunne gôan. We mon dur wel un eijntjun veur riejen waant ut is tis aarrugus in Eej, mar jôa, wat gift tat, dan kom je ok nog us dun strôat uut, zak mar zegguh. Nôah effiejs zeukuh komme wun biej ut resturraant wôar we weezuh motte an. Knonsjus, nog an toew. Allumôal van die dikkun murseedussuh en ouwdiejs en dôar komme wie an miet diejun ouwun trubaant en daan ut ding zelffu. Allumumaggusjes, wat un sjiek gedoe. Zouw dah wel wat veur ons weezuh, vrôagh ik an de huushouwstur, ut liekt mun hil gien ding wôar oftat on soort minse gôan sgraanzuh?
Og best.. jiej moet niej altoos gliek vaan dien veuroordeelun hen, tzal best gôan.

Wulliej nôar binnuh, gliek pakt zown oowbur diej buugt as un knipmes al onzun jassun of en zet ons an un tôafel met un hille oppur vaan die leeguh glôazuh, dôar hejje noe egt niks an, diej mon ze vol doen.! Tis sjiekdefremul hier, eijks niks veur dien boeren vaan dun diek, dun jongus vaan dun gestaampte pot zak mer zegguh. Wat of wullie veur un weijn willen hen? Ik lus hil gien wijn, das niet te druinkuh dat zuuruh gerij, dan hek nog lievur un glas melluk. Doew, mien mar un pilsjun dan, of un jonkiej, kennuh ze verdult gienees. Op 't lest zittuh wun allumÔal an dun appulsientjuh, wel vers gupperst, zeit dat knipmes.

Daan kum dun kôart teveursgien. Allumôal duure woorduh en je weet hilniej wat dur steet. "t blieft gokkuh wajju bustel. "t zal mien bunniejwun wak krieg, dôar zujjut hen, un hil kleijn hapjun vaan dat greune spul, tis net vaan diej pikkullilie. mer 't smôakt best. Alweer zo'n kleijn hapjun. dat liek wel kuulvoer en 't smôakt tur ok nog nôar. Niks an, dat spul. Noew kumt ut heuftgeregt zeit diejun oowbur. Mar, man, man, man je ziej ut zwat nie ligguh. Zown kliejn bietje dat stop je in un hollun kies. Je zouw hoengur kriegen ondur ut eejtun. Mussgien hen we meer gluk mit dun pap. Kbun toggal un bietjun papkeuj, mer ok dat is ampur eejn goejun hap vaan diej soort tuttiefruttie.. mit un heul moejluk weurd. Neej, twas goet beduult dat eejtuntju mer ut was niks veur ons. Al die lifjlafjus. Wun gôan mit un leeguh môag weer op huus an in dun trouwun trubaant. As wun de bördun vaan mien daarp weer ziejn zeg ik: "zuwwe effiejn langus ut puttathok riejun jongus?" Nouw, dah viel in goejun grond biej dun jongus, dat mösse we mer us doewn pôa. Allinug mien vrouw vient ut mar niks, tis grootun sgaant veur dun buurt en dun fummielie, zeit ze turwijl ze hil nukkug in dun trabaant blieft zittuh.

"Un boer en un zog, hen ok noojt genog"

Van de Haboër

Volgende: Liflafjes 02-'12 Liflafjes

Reacties


Door Tweakers user Slapstick, maandag 13 februari 2012 00:05

Voor de mieperts onder ons:


--> [Poll]Erger jij je aan mensen die dialect spreken?

Edit:

Zo nodig wil ik wel weer een vertaalronde maken ;)

[Reactie gewijzigd op maandag 13 februari 2012 00:06]


Door Tweakers user mouzetc, maandag 13 februari 2012 00:10

Doe dan maar een vertaalronde, want zo op de zondagnacht kom ik hier niet ver mee ;)

Door Tweakers user Slapstick, maandag 13 februari 2012 00:24

Zal ik zo snel mogelijk doen!

Door Tweakers user Dooievriend, maandag 13 februari 2012 00:38

mouzetc schreef op maandag 13 februari 2012 @ 00:10:
Doe dan maar een vertaalronde, want zo op de zondagnacht kom ik hier niet ver mee ;)
Allez, omdak zo hoêd hezind zien vandaoge, haok over mien erte strie'n, en d'jeste alinea vertaoln:

Ke noh noois szaterdags zo tielijk mien hewassn, ma tis vor e hoe zoake: we goan allemaole toope goan e'n. W'en da ahhebod'n hekrehen omdak e kje etwien hol'm ao, wao dak vo mien kop hjen held vo moest en, en ton etie oes e bong vo te goan e'n heev'n. ksmiete der noh e klets shaompoo tehenan, en kpeize aon watak seffest hoan bestel'n. k'e vandenoene lihte he'n, waont ton ejje meer oenger. Ne shoon'n biefstek zoeter stief zjere inhoan.

[Reactie gewijzigd op maandag 13 februari 2012 00:40]


Door Tweakers user Rowdy.nl, maandag 13 februari 2012 09:16

Moei! Al kin ik d'r weinig van laeze, ik vind ut moéi als minse hun eige dialec spraeke! :)

Door Tweakers user TheFes, maandag 13 februari 2012 13:01

Het leest niet zo snel als gewoon standaard Nederlands, maar er is zeker wel doorheen te komen :) Waren de frietjes nog lekker?

Door Tweakers user Slapstick, maandag 13 februari 2012 13:38

Dit schrijf ik niet zelf. Komt uit een plaatselijk krantje :P

Door Tweakers user naarden 4ever, maandag 13 februari 2012 16:45

Vertaalronde is toch wel gewenst. De eerste regel kom ik al niet doorheen. Limburgs zeker?

Door Tweakers user firebird_1979, maandag 13 februari 2012 18:23

Is dit dialect van de veluwe? Komt mijn familie oorspronkelijk vandaan en ik kan het redelijk lezen.

Door Tweakers user Slapstick, maandag 13 februari 2012 18:25

West veluwe it is. vertaling staat al online ;)

Door Tweakers user Dooievriend, donderdag 16 februari 2012 04:11

nvm

[Reactie gewijzigd op donderdag 16 februari 2012 04:11]


Reageren is niet meer mogelijk